× Startsida Bråk Derivera Division Ekvationer Ekvationshatten Funktionshatten Kongruens Kvadreringsreglerna Monty Hall Multiplikation Potenser Procent, promille & ppm Tärningskast Kontakt
× Multiplikationstabell: Antal:
× 9:ans tabell Första siffran: Ta det tal du ska multiplicera 9 med minus 1. Andra siffran: 9 minus första siffran. Exempel: Du ska multiplicera 9 med 7. Första siffran: 7-1 = 6 Andra siffran: 9-6 = 3 Svar: 9 · 7 = 63 Första siffran plus andra siffran blir alltid 9.
× 8:ans tabell Om du har svårt att multiplicera ett tal med 8, multiplicera istället talet med 2 tre gånger. Det ger samma resultat som att multiplicera med 8. Exempel: Du ska multiplicera 7 med 8. Multiplicera 7 med 2: 7 · 2 = 14 Multiplicera 14 med 2: 14 · 2 = 28 Multiplicera 28 med 2: 28 · 2 = 56 Det betyder att 7 · 8 = 56.
× 5:ans tabell Om du har svårt att multiplicera ett tal med 5, multiplicera istället talet med 10 (bara lägg till en 0:a) och dividera produkten med 2. Det ger samma resultat som att multiplicera med 5. Exempel: Du ska multiplicera 7 med 5. Multiplicera istället 7 med 10. 7 · 10 = 70 Dividera sedan 70 med 2. 70/2 = 35 Det betyder att 7 · 5 = 35.
× Tryck på skiftnyckeln för att välja vilken multiplikationstabell du vill träna på. Tryck på siffrorna till höger för att få hjälp med de olika multiplikationstabellerna.

Multiplikation

Start Slumpa Rätta