× Startsida Bråk Kongruens Division Ekvationer Ekvationshatten Funktionshatten Kongruens Kvadreringsreglerna Monty Hall Multiplikation Potenser Procent, promille & ppm Tärningskast Kontakt
× Antal:
× Tryck på skiftnyckeln för att välja vilken typ av uppgifter som ska visas. Om ingen väljs slumpas uppgifterna bland samtliga alternativ.

Kongruenskollaren

Testa nedan om a och b är kongruenta mod n. (mod )
Testa!

Kongruens

Start Rätta