× Startsida Beskriv ordet Huvudstäder Intervall-tränaren Klurigt Kombinera Lag-generatorn Pi-tränaren Unscramble Kontakt
×
× Använd talen och tecknen för att kombinera ihop ett uttryck som är så nära som möjligt det tal som anges. Tryck på ✔ för att testa ditt uttryck. Det är inte alltid möjligt att få exakt rätt kombination. Klicka eller dra i den ruta du vill använda, släpp i utrymmet ovanför. Varje tal kan bara användas en gång, däremot finns det ingen begränsning för tecknen. Dra en ruta till soptunnan för att rensa den. Tryck på ✘-knappen för att rensa alla rutor. Tryck på Nytt för att börja om med andra tal. Baserad på egurts math.

Kombinera

Nytt

+
-
·
/
(
)
?
?
?
?
?
?