× Startsida Bråk Derivera Division Ekvationer Ekvationshatten Funktionshatten Kongruens Kvadreringsregeln Monty Hall Multiplikation Potenser Procent, promille & ppm Tärningskast Kontakt
× Antal:
× Tryck på skiftnyckeln för att välja vilken typ av uppgifter som ska visas. Använd knapparna till höger för att få hjälp med de olika räknesätten. Alla svar ska förkortas så långt som möjligt.
× Multiplikation Multiplicera täljare med täljare och nämnare med nämnare. Exempel:

Kom ihåg att förkorta:
× Division Byt plats på täljare och nämnare i nämnarbråket (det andra bråket) och byt ut divisionsstrecket mot multiplikation. Räkna ut enligt reglerna för multiplikation. Exempel:
Vi har bytt ut divisionsstrecket i mitten mot multiplikation, och vi har bytt plats på 2:an och 3:an i bråket till höger. Nu kan vi beräkna enligt reglerna för multiplikation:
Bråket är redan förkortat så långt som möjligt.
× Addition Om bråken har samma nämnare så är det bara att förenkla till ett bråk genom att addera täljarna. Nämnaren ändras inte. Exempel:
Om bråken har olika nämnare måste vi först skapa gemensam nämnare innan vi kan förenkla till ett bråk. Exempel:
Nu har bråken gemensam nämnare och vi kan förenkla till ett bråk:
× Subtraktion Subtraktion av bråk fungerar på samma sätt som addition. Se först till så att bråken har samma nämnare, förenkla sedan till ett bråk.
×
×

Räkna med bråk

StartRätta