× Startsida Citronsyracykeln Salter Katabolismen Periodiska systemet Kontakt
×

Visa:

Enzymer Produkter Alla

Stäng:

Alla Slumpa
Enzymer Slumpa
Produkter Slumpa

Öppna:

Enzymer Produkter Alla
× Sidan fungerar bäst i Google Chrome. Tryck på skiftnyckeln för att ställa in vad som ska visas i citronsyracykeln. Citronsyracykeln, känd även som Krebscykel och Trikarboxylsyrecykeln, är en serie biokemiska reaktioner i levande celler. Citronsyracykeln är ett led i cellens utvinnande av användbar energi ur olika näringsämnen, den så kallade cellandningen. Wikipedia

Citronsyracykeln

1

2

8

3

7

4

6

5